تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند 1392     |     کد : 174

گزارش عملکرد - امور اداری و مالی

امور اداری و مالی

- تهیه و تدوین بودجه و اصلاح متمم بودجه سالانه
- تهیه صورتهای مالی اساسی از بدو فعالیت سازمان 
- استقرار سیستم های اتوماسیون اداری سازمان
- استقرار و ارتقاء سیستم های مالی ( حسابداری ، اموال و انبار ، حقوق و دستمزدو ... )
- ساماندهی انبار و ساخت محل جدید برای انبار
- همکاری با قسمتهای مختلف شهرداری اعم از حوزه های معاونت مالی و برنامه ریزی در جهت ارائه اطلاعات و عملکرد سازمان در دوره های زمانی مختلف
- همکاری جدی با واحدهای مختلف درجهت تأمین مالی و پیشبرد اهداف سازمان
- برگزاری مناقصات و مزایده های مستمر بر اساس بودجه مصوب سازمان
- تلاش در جهت تأمین رفاه کارکنان از قبیل انجام پرداخت های نقدی و غیر نقدی بمناسبتهای مختلف و اعزام کارکنان و خانواده آنها به سفرهای تفریحی
- تلاش و جدیت در جهت ساماندهی آستانه مقدس امام زادگان عون بن علی و زیدبن علی و برگزاری جلسات معنوی در آن مکان برای گردشگران محترم
- پیگیری جدی مطالبات سازمان و تلاش درجهت انجام تعهدات سازمانی  و پرداخت کسورات قانونی معوقه


گزارش مالی سازمان

( ارقام به ریال می باشد )
مهدی عبداله نژاد