تاریخچه تأسیس پایگاه

تاریخچه تأسیس پایگاه
پایگاه مقاومت سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به نام پایگاه شهدای گمنام طی مراسمی و با حضور فرمانده حوزه 4 بسیج کارمندی شهرداری تبریز ، مدیرعامل ، معاونین و جمعی از کارکنان سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز روز شنبه مورخه 8/6/93  افتتاح شد.
پایگاه شهدای گمنام سازمان بنابه درخواست کارکنان و حمایت‌های مدیرعامل سازمان مهیا شد تا به صورت رسمی و متبرک به نام و یاد شهدای گمنام گرانقدر که یادمان شهدای گمنام تبریز نیز در داخل محدوده فعالیت این سازمان می باشد افتتاح شود. که با شروع به فعالیت پایگاه مقاومت و با تداوم حضور موثر بسیج در ساختارهای اداری، می توان رویکردهای خدمتگزاری را در این سازمان قوت بخشید.