آرشیومناقصه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اصلاحیه آگهی مناقصه

در آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز چاپ شده در روزنامه عصر آزادی مورخه 23 بهمن ماه 96 در جدول مربوطه به جای نواحی 8، 9 ، 10 نواحی 11 ، 12 و 13 صحیح می باشدکه بدینوسیله اصلاح می گردد.
چهارشنبه 25 بهمن 1396

آگهی مناقصه

نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط به پیمان واگذار نماید.
دوشنبه 23 بهمن 1396

آگهی مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های بشرح ذیل را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 95 به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. ...
چهارشنبه 11 اسفند 1395

مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هئیت مدیره محترم سازمان، پروژه های کفسازی مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی در سه فاز ، تکمیل و مرمت راه دسترسی از پارک ربع رشیدی به محل استخر "داغ گؤلی" به شرکت های واجد شرایط و همچنین خرید انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات و لوازم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
يکشنبه 1 اسفند 1395

آگهی مناقصه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد ، اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب طرح توسعه 100 هکتاری فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. .... ادامه
يکشنبه 11 بهمن 1394

آگهی مناقصه

نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی هفتگانه در محدوده تفرجگاه عینالی
يکشنبه 20 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، پروژه روسازی جاده اصلی تفرجگاه عینالی با مصالح کفپوش بتنی پرسی رنگی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 7 آبان 1394

آگهی مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد،نسبت به خرید انواع لوله های پلی اتیلن از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه مذکور دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شنبه 25 مهر 1394

آگهی تجدید مناقصه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی در محدوده تفرجگاه عینالی را به شرکت های واجد شرایط و دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به پیمان واگذار نماید
يکشنبه 30 فروردين 1394

آگهی تجدید مناقصه

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی در محدوده تفرجگاه عینالی را به شرکت های واجد شرایط به پیمان واگذار نماید...
سه شنبه 11 فروردين 1394