تاریخ : يکشنبه 13 خرداد 1397     |     کد : 1000

برگزاری مسابقه ورزشی

حضور تیم کارکنان بسیجی سازمان در مسابقات تیر اندازی
مهدی عبداله نژاد