تاریخ : دوشنبه 8 مرداد 1397     |     کد : 1062

آگهی فروش املاک

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد،املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مشخصات و قیمت این ملک به شرح جدول ذیل می باشد:

شرایط مزایده :  
1-سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 1001868583367 سازمان عون بن علی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
2- مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز دوشنبه  22 مردادماه 97 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
4- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
5- نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در اتوبان پاسداران، ورودی تله کابین تبریز، طبقه همکف، دبیرخانه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مراجعه نمایند. .
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
7-سایر شرایط: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران
عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

 


مهدی عبداله نژاد