تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397     |     کد : 1072

گزارش تصویری از

استقبال پرشور شهروندان، گردشگران عزیز و مسئولین محترم از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی


بازدید جناب آقای دکتر دبیری و دکتر نیکو خصلت اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالیبازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر صوفیان از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی

بازدید مدیران کل محترم اداره بازرسی کشوراز نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی

بازدید جناب آقای مهندس لطیفی مدیرکل محترم صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی

بازدید جناب سرهنگ قاسم نژاد ،فرمانده محترم حوزه ۴ بسیج شهری از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی
 


مهدی عبداله نژاد