تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397     |     کد : 1074

کاشت آبشارهای فلزی گل در تراسهای رو به اتوبان پاسداران

كاشت و تعويض گلهاي آبشارهاي فلزي در تراس های كناراتوبان پاسداران/ استفاده از پرلیت در کاشت گلها برای حفظ رطوبت خاک بمنظور جذب رطوبت و در اختیار قرار دادن آب مورد نیاز گل ها
 


مهدی عبداله نژاد