تاریخ : چهارشنبه 14 شهريور 1397     |     کد : 1103

آگهی تجدید مزایده فروش املاک

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد،املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مشخصات و قیمت این ملک به شرح جدول ذیل می باشد:

شرایط مزایده :  
1-    سپرده شرکت در مزایده  : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 1001868583367 سازمان عون بن علی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
2-    مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 25 شهریورماه 97 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3-    شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریها می باشد.
4-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
5- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
6- نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز – طبقه همکف –دبیرخانه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مراجعه نمایند. .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8-سایر شرایط: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید..

روابط عمومی سازمان

جهت دانلود اسناد تجدید مزایده املاک کلیک کنید

1- جهت دانلود " اسناد مربوط به ردیف 1 " کلیک کنید
2- جهت دانلود  " اسناد مربوط به ردیف های 2 تا 5 "  کلیک کنید
3- جهت دانلود " اسناد مربوط به ردیف  6" کلیک کنید
4- جهت دانلود " اسناد مربوط به ردیف  7" کلیک کنید

روزنامه نگین آذربایجان - شماره 630
روز سه شنبه 13 شهریورماه 97


مهدی عبداله نژاد