تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397     |     کد : 1150

چهره زیبای پاییزی پارک پیوند با گلهای داوودی

جعفر رنجبرپورمدیرفضای سبز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز: به دنبال کاشت گلهای داوودی طی سالهای اخیر، پائیز امسال نیز شاهد گل دهی گلهای زیبای داودی در تفرجگاه عینالی تبریز هستیم.
مهدی عبداله نژاد