تاریخ : سه شنبه 1 آبان 1397     |     کد : 1151

آغاز عملیات استفاده از رابیتکس برای مبارزه با خسارت ناشی از حمله جوندگان به درختان عینالی

جعفر رنجبرپور مدیرفضای سبز سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز از آغاز عملیات مبارزه با خسارت ناشی از حمله جوندگان همچون خرگوش در منطقه جنگلی تفرجگاه عینالی با استفاده از سم رابیتکس خبر داد.
رنجبر پور با اشاره به محدودیت مواد غذایی جوندگان در فصل سرما و استفاده از تنه و ساقه درختان ، افزود: جویدن تنه درختان موجب از بین رفتن آوندها و مرگ درختان می گردد که یکی از بهترین روشها در مناطق جنگلکاری شده استفاده از رابیتکس به عنوان دور کننده می باشد.
وی در خصوص سم رابیتکس توضیح داد: به علت سوزش و تلخی که در دهان جوندگان ایجاد می کند و بخاطر بوی تندش موجب دور شدن آنها می شود همچنین رابیتکس ( راتوک) خاصیت قارچ کشی دارد که تا حدی از بروز بیماری گیاهی پیشگیری می کند.
استفاده از سم رابیتکس یا ترکیبات مشابه جهت مبارزه با خسارت ناشی از حمله خرگو شها در منطقه جنگلی عون ابن علی و سایر پارك هاي جنگلی – کوهستانی مشابه در مناطق کم تردد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

3
 


مهدی عبداله نژاد