تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 1153

آگهی مزایده پارکینگ تفرجگاه عینالی تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء پارکینگ ورودی عون بن علی را با مبلغ پایه3600000000ریال ( سه میلیارد و ششصد میلیون ریال)  به مدت یکسالانه ببه شرکت های واجد شرایط  را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
شرایط مزایده :  
1- شرکت کنندگان بایستی مبلغ 200میلیون ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید و یا به همان میزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 15 آبان ماه 97 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 16 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.
8-متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .

برای دانلود قرارداد اجاره پارکنیگ کلیک کنید
برای دانلود اسناد مزایده پارکنیگ کلیک کنید
روابط عمومی سازمان
 
روزنامه پیام آذربایجان
روز یکشنبه6 آبان ماه 97 


مهدی عبداله نژاد
نوشته شده در   يکشنبه 6 آبان 1397  ساعت  01:15   توسط   مهدی عبداله نژاد    تعداد بازدید  119
ویرایش شده در يکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 08:35 توسط مهدی عبداله نژاد
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :