تاریخ : يکشنبه 27 آبان 1397     |     کد : 1164

آغاز عملیات چالکود زمستانه در مناطق جنگلکاری شده تفرجگاه عینالی

جعفر رنجبرپور مدیرفضای سبز سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز از انجام عملیات چالکود زمستانه در برخی از نواحی جنگلکاری شده تفرجگاه عینالی که فقر خاک و مواد آلی در آن بیشتر احساس می شود، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز، رنجبرپور مدیرفضای سبز این سازمان گفت: استفاده از آبیاری قطره ای در جنگلکاری تفرجگاه عینالی موجب سطحی شدن ریشه های درختان شده که چالکود یکی از روش های موثر در تشویق درخت به ریشه زایی و گسترش آن به عمق خاک می باشد.
رنجبرپور توضیح داد: چالکود روش خاصی است برای اضافه کردن موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک و موجب می گردد کود اضافه شده در چاله ها اوایل فصل رشد آماده جذب و در اختیار گیاه قرار گیرد.
وی با اشاره به مزایای استفاده از ورش چالکود، بیان نمود: راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد و قابلیت جذب کود توسط ریشه، تهویه و نفوذ آب بهتر از سایر روش ها می باشد. 


مهدی عبداله نژاد