تاریخ : شنبه 26 آبان 1397     |     کد : 1165

بازدید نایب رئیس مجلس از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی

دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی بازدید و در حمایت از این نمایشگاه خرید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز، پزشکیان نایب رئیس مجلس روز جمعه 25 آبان ماه 97 از نمایشگاه صنایع دستی، هنری و سوغاتی نگارخانه عینالی بازدید و در حمایت از این نمایشگاه خرید کردند.
نایب رئیس مجلس در این بازدید ضمن تشکر از کار فرهنگی و اقتصادی سازمان عون بن علی گفت : برپایی نمایشگاه عرضه کارهای دستی و توانمندی زنان سرپرست خانوار همچنین برپایی غرفه کتاب در این نمایشگاه که  شاهد استقبال خوب شهروندان و گردشگران عزیز هستیم ارزشمند و قابل تقدیر است.
مهدی عبداله نژاد