تاریخ : دوشنبه 5 آذر 1397     |     کد : 1169

آگهی مزایده عمومی

 سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، دو باب بوفه و کافی شاپ در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به سایت سازمان مراجعه نمایند .

عنوان مزایده 1: اجاره یکباب بوفه واقع در ایستگاه اول تله کابین
قیمت پایه ماهانه سال اول:20000000 ریال ( 20 میلیون ریال)
قیمت پایه ماهانه سال دوم:24000000 ریال ( 24 میلیون ریال)
جمع قیمت پایه  دوسالانه:528000000 ریال ( 528 میلیون ریال)
مبلغ سپرده: 27 میلیون ریال
مدت بهره برداری: دو سال شمسی

عنوان مزایده 2: اجاره یکباب کافی شاپ واقع در مجاورت استخر داغ گلی
قیمت پایه ماهانه سال اول:129800000 ریال ( 129 میلیون و 800 هزار ریال)
قیمت پایه ماهانه سال دوم : 155760000 ریال( 155 میلیون  و760 هزار ریال)
جمع قیمت پایه  دوسالانه : 3426720000 ریال( 3 میلیارد و 426 میلیون 720 هزار ریال)
مبلغ سپرده:172000000 ریال ( 172 میلیون  ریال)
مدت بهره برداری: دو سال شمسی

شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2-    مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 14 آذرماه 97 می باشد . پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-    نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
4-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
5-    سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6-    برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
7-    رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد.
8-    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.


جهت دریافت فایل قرارداد کلیک کنید
جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید

 
  روابط عمومی
 سازمان توسعه و عمران عون بن علی


روزنامه فجر آذربایجان
5 آذرماه 97

 


مهدی عبداله نژاد