تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397     |     کد : 1185

گزارش تصویری ( سه شنبه 27 آذرماه 97)

تفرجگاه کوهستانی عینالی سفید پوش شد

تصاویر زیبا از تفرجگاه عینالی سفید پوش شده تبریز در آخرین روزهای پاییز
مهدی عبداله نژاد