تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397     |     کد : 1207

آگهی مزایده عمومی اجاره محل استقرار چادر عشایری در تفرجگاه عینالی

 سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه مورخ 16/10/1397 هیات مدیره سازمان در نظر دارد، اجاره محل استقرار چادر عشایری در محدوده تفرجگاه عون بن علی (داخل بوستان خان چوپانی) را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به سایت سازمان مراجعه نمایند.

عنوان مزایده: محل استقرار چادر عشایری داخل بوستان خان چوپانی ضلع غربی بوفه چوبی
قیمت پایه  سالانه (ریال) :    48000000 ریال
مبلغ سپرده(ریال) :    25000000  ریال
مدت بهره برداری یکسال شمسی می باشد
شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده در پاکت الف تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2-    مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه 17 بهمن ماه 1397 می باشد. پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
4-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.
روابط عمومی
 سازمان توسعه و عمران عون بن علی

 
کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

برای دریافت فایل قرارداد اجاره اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل اسناد مزایده اینجا کلیک کنید

روزنامه عجب شیر 4 بهمن ماه 97

 


مهدی عبداله نژاد