تاریخ : پنجشنبه 18 بهمن 1397     |     کد : 1219

آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص طراحی، احداث و راه اندازی مجموعه ورزشی تفریحی کارتینگ و پل معلق در محدوده تفرجگاه عینالی به روش سرمایه گذاری مشارکتی (B.O.T) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید فلذا متقاضیان محترم می توانند اسناد و مدارک پروژه را از واحد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان واقع در تبریز، اتوبان پاسداران – ورودی تفرجگاه عون بن علی – جنب پاکینگ تله کابین و یا از طریق وب سایت web:eynali.tabriz.ir دریافت نمایند
 سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار است و تاریخ آخرین مهلت پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 4 اسفندماه97 خواهد بود به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی سازمان

برای دریافت فایل شرايط شركت در فراخوان سرمايه گذاري پروژه مشاركت پل معلق اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل شرايط شركت در فراخوان سرمايه گذاري پروژه مشاركت مجموعه کارتینگ اینجا کلیک کنید
برای دریافت تصویر هوایی محل درنظرگرفته شده برای احداث  پل معلق اینجا کیلیک کنید
برای دریافت نقشه اولیه مجموعه کارتینگ کلیک کنید

روزنامه مهد تمدن
پنجشنبه 18 بمن ماه 97


 


مهدی عبداله نژاد