تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398     |     کد : 1397

بازدید معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تفرجگاه عینالی:

پور اصغری معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه : اجرای طرح جنگلکاری و تفرجگاه عینالی موثر در ایجاد نشاط اجتماعی و طرحی موفق در جلوگیری از توسعه بافت های حاشیه نشین شهری

به گزارش مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز؛ پور اصغری معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در جریان سفر به استان آذربایجانشرقی به همراه مدیران ارشد شهرداری تبریز با حضور در تفرجگاه عینالی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا گمنام عون بن علی از نقاط مختلف این تفرجگاه بازدید بعمل آوردند.
معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با بینظیرخواندن مجموعه گردشگری تفرجگاه عینالی بیان داشت: تفرجگاه عینالی هم از جنبه زیست محیطی و هم از جنبه استفاده عامه بسیار مجموعه کامل و در حد مقبولی هست و امیدوارم در آینده با امکانات بیشتری توسعه پیدا کند.
پور اصغری با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی کلانشهرها افزود: مهم این است که این مجموعه توانسته از توسعه بافت های حاشیه نشین شهری جلوگیری بکند ضمن اینکه مورد استفاده خانواده ها و جمعیت شهرنشین در تبریز قرار گرفته که خود از نظر ایجاد نشاط اجتماعی بسیار موثر است.


مهدی عبداله نژاد