تاریخ : شنبه 12 مرداد 1398     |     کد : 1400

توسعه شبکه آبیاری تفرجگاه عینالی؛

تلاش برای حفظ سبزینگی فضای سبز عینالی در فصل گرما با 900 متر توسعه و ترمیم شبکه آبیاری تفرجگاه عینالی

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز؛ محمد سرافراز مسول تاسیسات آب سازمان از 900 متر توسعه و ترمیم شبکه آبیاری، برنامه ریزی های ویژه و تمهیدات لازم برای حفظ سبزینگی فضای سبز و جنگلکاری تفرجگاه عینالی در فصل گرما خبر داد.
سرافراز مسول تاسیسات آب سازمان عون بن علی با اشاره به توسعه شبکه آبرسانی گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف آب و آبیاری بهینه درختان عملیات توسعه شبکه آبرسانی به طول 600 متر و ترمیم شبکه به طول 300 متر انجام گرفت.
سرافراز با تاکید بر ضرورت تأمین آب فضای سبز و جنگلکاری های تفرجگاه عینالی، افزود: با توجه به اهمیت موضوع قبل از شروع فصل آبیاری جهت جلوگیری از آسیب احتمالی به شبکه تمهیدات لازم از جمله رنگ آمیزی پمپ ها، تعمیر فلکه های مستهلک، گریزکاری انجام گرفته بود.
مسئول تاسیسات آب سازمان عون بن علی افزود: با شروع فصل گرما مجموعه اقدامات لازم برای مصرف بهینه آب با برنامه ریزی و نظارت بر نحوه و میزان دور آبیاری، تغییر ساعات آبیاری همچنین بررسی و تعمیرات و بهسازی خط انتقال اصلی و شبکه آبیاری  برای جلوگیری از هدر رفت آب انجام گرفته همچنین رسیدگی روتین به پمپهای شناور، لایروبی و تمیزکاری استخرها ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه یکی از مسائل عمده فضای سبز در شرایط اقلیمی موجود، تأمین آب مورد نیاز و مراقبت مستمر می باشد بیان داشت: علی رغم شرایط سخت کوهستانی منطقه؛ همگام با سایر واحدهای سازمان عون بن علی تلاش شبانه روزی واحد تاسیسات سازمان در نگهداری و تعمیرات ایستگاه های پمپاژ، خط انتقال اصلی و شبکه آبیاری تفرجگاه عینالی برای حفظ سبزینگی فضای سبز و جنگلهای تفرجگاه کوهستانی عینالی می باشد. 


مهدی عبداله نژاد