تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398     |     کد : 1420

آگهی تجدید مزایده فروش املاک

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار کلانشهر تبریز در نظر دارد، املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

 
ردیف نوع ملک پلاک ثبتی بخش قطعه کاربری مساحت مبلغ سپرده آدرس قیمت پایه کل توضیحات
1 سرقفلی واحد شماره 1 طبقه اول       تجاری 57
اعیان
442/000/000 خیابان شهید بهشتی پروژه عتیق 8/835/000/000 واگذاری شرکت توسعه و عمران
2 سرقفلی واحد شماره 7 طبقه اول       تجاری 57
اعیان
456/000/000 خیابان شهید بهشتی پروژه عتیق 9/120/000/000 واگذاری شرکت توسعه و عمران
3 قطعه زمین تفکیکی 6125 و 6224 6 تبریز 6 مسکونی 255/63
عرصه
231/000/000 20متری شهید رنجبر کوچه شهید وظیفه دان 4/601/340/000 واگذاری منطقه 4 شهرداری
4 قطعه زمین تفکیکی جزء7495 7 تبریز 317 مسکونی 221
عرصه
188/000/000 قراملک – خیابان تلاش 3/757/000/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
5 قطعه زمین تفکیکی جزء7495 7 تبریز 129 مسکونی 281
عرصه
260/000/000 قراملک – خیابان تلاش 5/198/500/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
6 قطعه زمین تفکیکی 16/3925 1 تبریز 37 مسکونی 66/60
عرصه
107/000/000 آبرسان- کوچه حسن – قطعات شرکت صانع 2/131/200/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
 
  
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار کلانشهر تبریز در نظر دارد، املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مشخصات و قیمت این ملک به شرح جدول ذیل می باشد:
شرایط مزایده : 
1-سپرده شرکت در مزایده  : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 1001868583367 سازمان عون بن علی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
2-مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 30 شهریور ماه 98 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
3-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریها می باشد.
4-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
5- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
6- نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز – طبقه همکف –دبیرخانه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مراجعه نمایند. .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8-سایر شرایط: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید.

 
روابط عمومی
  سازمان توسعه و عمران عون بن علی

 
  کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.


جهت دریافت اسناد مربوطه کلیک کنید

روزنامه سپهر ایرانیان
مورخ 13 شهریور ماه 98


مهدی عبداله نژاد