تاریخ : شنبه 9 شهريور 1398     |     کد : 1432

گزارش تصویری

بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت فضای سبز تفرجگاه عینالی تبریز

با حضور مدیر عامل، مسئولین، کارشناسان و پیمانکاران نواحی فضای سبز سازمان عون بن علی شهرداری تبریز بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت فضای سبز نواحی 8، 9 و 10 انجام گرفت.
 


مهدی عبداله نژاد