تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398     |     کد : 1448

آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز مأخوذه ازشهردار محترم کلانشهر تبریز در خصوص طراحی ، احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی میراث روستائی استان آذربایجانشرقی در محدوده بوستان ربع رشیدی تفرجگاه عینالی به روش سرمایه گذاری مشارکتی (B.O.T)  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید فلذا متقاضیان محترم می توانند اسناد و مدارک پروژه را از واحد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان واقع در تبریز، اتوبان پاسداران ورودی تفرجگاه عون بن علی جنب پاکینگ تله کابین و یا از طریق وب سایت web:eynali.tabriz.ir دریافت نمایند.سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار است تاریخ آخرین مهلت پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 98 خواهد بود به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
 
                               
                                                                                      روابط عمومی
                                                                       سازمان توسعه و عمران عون بن علی
 
 
  کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

جهت دریافت اسناد کلیک کنید


روزنامه ایران
مورخ 1 مهرماه 98
   


مهدی عبداله نژاد