تاریخ : يکشنبه 7 مهر 1398     |     کد : 1457

گزارش تصویری

بازدید میدانی و ارزیابی فضای سبز تفرجگاه عینالی با حضور مدیرعامل، مدیران، کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز سازمان عون بن علی شهرداری تبریز


مهدی عبداله نژاد