تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1398     |     کد : 1461

گزارش تصویری

بازدید میدانی و ارزیابی فضای سبز تفرجگاه عینالی با حضور مدیرعامل، مدیران، کارشناسان و پیمانکاران فضای سبز سازمان عون بن علی شهرداری تبریز


مهدی عبداله نژاد