تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397     |     کد : 972

طی حکمی از سوی معاون اداری مالی سازمان عون بن علی؛

غلامرضا محمدخانلی بعنوان مسئول ورزش سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز منصوب شد.

روز 20 اردیبهشت ماه 97 با برگزاری جلسه معارفه مسئول ورزش سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز با حضور مدیران و مسئولین این سازمان برگزار شد


قهرمان امامی معاون اداری و مالی سازمان عون بن علی شهرداری تبریزدر جلسه معارفه مسئول ورزش این سازمام با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط و پویایی در کارکنان گفت: انتظار می رود در جهت ایجاد تعمیق فضای ورزشی و روحیه ورزشکاری همکاران عزیز که بی شک بر بهره وری و افزایش روحیه کاری کارکنان تأثیرگذار خواهد بود شاهد اقدامات ارزنده و موفقیت تیم های ورزشی سازمان باشیم.
امامی ضمن قدردانی از زحمات فضلعلی مسئول ورزش سابق سازمان با تبریک مسئولیت جدید به محمدخانلی، گفت: بایستی از پتانسیل های تفرجگاه عینالی در راستای توسعه ورزش همگانی و ترویج ورزش شهروندی بهره جست و امیدوارم با این تغییر و تحول بتوانیم با تعامل و همکاری با سایر نهادهای ورزشی برای برگزاری ورزش همگانی در قالب طرح های مختلف چون ورزش صبحگاهی، در تفرجگاه عینالی گامهای موثرتری را برداریم.
مهدی عبداله نژاد