تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397     |     کد : 974

اتمام شماره گذاری تیرهای روشنایی عینالی

جهت تسریع در پیدا کردن مشکل و رفع عیوب روشنایی طول مسیر اصلی تفرجگاه همچنین تعیین سریع محل و امدادرسانی هنگام بروز حوادث برای هموطنان عزیز، تیرهای روشنایی طول مسیر تفرجگاه عینالی شماره گذاری شدند.

مهدی عبداله نژاد