تاریخ : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397     |     کد : 978

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و دعوت از سرمایه گذار در تفرجگاه عینالی

به منظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری و جهت استفاده از ایده های نو و مشارکت متخصصین و هنرمندان باتجربه و خلاق، شهرداری تبریز در نظر دارد طراحی و تهیه آنالیز تعدادی از پروژه های سازمان توسعه و عمران  عون بن علی را به شرح ذیل از طریق فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار، واگذار نماید لذا بدینوسیله از تمامی سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در این زمینه دعوت بعمل می آید که پیشنهادات خود را به انضمام طرح، آنالیز و توان اجرایی و مالی، تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 10 خرداد ماه 1397 به دبیرخانه مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز واقع در تبریز،  بلوار علامه طباطبایی ( چایکنار) ، نرسیده به شهرداری منطقه یک ، باغ صائب تبریزی ارسال نمایند.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.
- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری روز پنجشنبه 10 خرداد ماه  1397 می باشد.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- واگذاری طرح های منتخب به سرمایه گذاران صرفاً از طریق فراخوان محدود انجام خواهد گردید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت سازمان توسعه و عمران عون بن علی (2 - 04132373060 ) تماس حاصل فرمایید.
مهدی عبداله نژاد