واحد سازمانی
مهدی عبداله نژاد
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:عبداله نژاد
سمت سازمانی :مدیر روابط عمومی , مسئول فناوری اطلاعات شماره تماس :32373060
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :