واحد سازمانی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:شفایی
سمت سازمانی :مسئول املاک , مسئول امور سرمایه گذاری شماره تماس :