تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393     |     کد : 311

  مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

  معرفی مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

  مدیرعامل فعلی
  دکتر فیروزیان
  از تاریخ 96/12/08


  دکتر مسعود برزگر جلالی
  از تاریخ 93/11/5 لغایت 96/12/08


  مهندس غلامرضا وصالی
  از 91/10/27 لغایت 93/11/2


  مهندس میرجلیل هاشمی
  از 85/4/5 لغایت 91/10/26


  دکتر مجید بهشتی روی
  از ابتدای تأسیس تا  85/4/3


  PDF چاپ چاپ