تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393     |     کد : 311

مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

معرفی مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

مدیرعامل فعلی
دکتر فیروزیان
از تاریخ 96/12/08


دکتر مسعود برزگر جلالی
از تاریخ 93/11/5 لغایت 96/12/08


مهندس غلامرضا وصالی
از 91/10/27 لغایت 93/11/2


مهندس میرجلیل هاشمی
از 85/4/5 لغایت 91/10/26


دکتر مجید بهشتی روی
از ابتدای تأسیس تا  85/4/3


PDF چاپ چاپ