تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393     |     کد : 311

    مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

    معرفی مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس

    مدیرعامل فعلی
    دکتر فیروزیان
    از تاریخ 96/12/08


    دکتر مسعود برزگر جلالی
    از تاریخ 93/11/5 لغایت 96/12/08


    مهندس غلامرضا وصالی
    از 91/10/27 لغایت 93/11/2


    مهندس میرجلیل هاشمی
    از 85/4/5 لغایت 91/10/26


    دکتر مجید بهشتی روی
    از ابتدای تأسیس تا  85/4/3


    PDF چاپ چاپ