مناقصه
  کلمه کلیدی
  :
  از
  calendar
  تا
  calendar
  جستجو

  آگهی تجدید مـناقصه نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه تفرجگاه عینالی تبریز

   آگهی تجدید مـناقصه نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه تفرجگاه عینالی تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه فرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه 8 اسفند ماه 1397 می باشد .
  يکشنبه 28 بهمن 1397

  اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

  اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی در آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی مندرج در روزنامه مهدآزادی مورخه 4 بهمن ماه 97 در قسمت عنوان مبلغ قیمت نهایی " دو سال" به " یک سال" تصحیح می گردد
  شنبه 6 بهمن 1397

  آگهی مـناقصه نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه تفرجگاه عینالی تبریز

  آگهی مـناقصه نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه تفرجگاه عینالی تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه فرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه مورخه 17 بهمن ماه 1397 می باشد .
  پنجشنبه 4 بهمن 1397

  اصلاحیه آگهی مناقصه

  اصلاحیه آگهی مناقصه در آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز چاپ شده در روزنامه عصر آزادی مورخه 23 بهمن ماه 96 در جدول مربوطه به جای نواحی 8، 9 ، 10 نواحی 11 ، 12 و 13 صحیح می باشدکه بدینوسیله اصلاح می گردد.
  چهارشنبه 25 بهمن 1396

  آگهی مناقصه

  نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی

  نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط به پیمان واگذار نماید.
  دوشنبه 23 بهمن 1396

  آگهی مناقصه عمومی

  آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های بشرح ذیل را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 95 به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. ...
  چهارشنبه 11 اسفند 1395

  مناقصه عمومی

  مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هئیت مدیره محترم سازمان، پروژه های کفسازی مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی در سه فاز ، تکمیل و مرمت راه دسترسی از پارک ربع رشیدی به محل استخر "داغ گؤلی" به شرکت های واجد شرایط و همچنین خرید انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات و لوازم مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
  يکشنبه 1 اسفند 1395

  آگهی مناقصه

  آگهی مناقصه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد ، اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب طرح توسعه 100 هکتاری فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. .... ادامه
  يکشنبه 11 بهمن 1394

  آگهی مناقصه

  آگهی مناقصه نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز نواحی هفتگانه در محدوده تفرجگاه عینالی
  يکشنبه 20 دي 1394

  آگهی مناقصه عمومی

  آگهی مناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، پروژه روسازی جاده اصلی تفرجگاه عینالی با مصالح کفپوش بتنی پرسی رنگی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
  پنجشنبه 7 آبان 1394