مزایده
  کلمه کلیدی
  :
  از
  calendar
  تا
  calendar
  جستجو

  آگهی مزایده تله كابين تبريز

  آگهی مزایده تله كابين تبريز آگهی مزایده نگهداري ، حفاظت و بهره برداري از مجموعه تله كابين تبريز مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ 6/12/90 تا آخر وقت اداری مورخ 17/12/90
  چهارشنبه 26 بهمن 1390

  آگهی مزایده واگذاری بوفه

  آگهی مزایده واگذاری بوفه آگهی مزایده
  شنبه 9 مهر 1390

  آگهی مناقصه آزاد

  آگهی مناقصه آزاد آگهی مناقصه آزاد - احداث و نگهداری فضای سبز
  يکشنبه 22 اسفند 1389