مزایده
  کلمه کلیدی
  :
  از
  calendar
  تا
  calendar
  جستجو

  آگهی تجدید مزایده

  آگهی تجدید مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء جایگاه CNG گاز طبیعی عون بن علی را به مدت یکسال به شرکت های واجد شرایط  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  سه شنبه 6 آبان 1399

  آگهی مزایده جایگاه CNG

  آگهی مزایده جایگاه CNG سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء جایگاه CNG گاز طبیعی عون بن علی را به مدت یکسال به شرکت های واجد شرایط  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  سه شنبه 8 مهر 1399

  آگهی مزایده پارکینگ عون بن علی

  آگهی مزایده پارکینگ عون بن علی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در     نظر دارد، مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء پارکینگ ورودی عون بن علی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط را  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  سه شنبه 8 مهر 1399

  آگهی تجدید مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی

  آگهی تجدید مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز درنظر دارد، حق بهره برداری از منافع  ساختمان نگارخانه (در دو طبقه) واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی در مجاورت استخر داغ گلی را به منظور برپایی نمایشگاههای خط و نقاشی ، گل و گیاه و ... از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید
  يکشنبه 12 مرداد 1399

  آگهی مزایده فروش املاک

  آگهی مزایده فروش املاک سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان در نظر دارد،املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید
  يکشنبه 12 مرداد 1399

  آگهی مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی

  آگهی مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز درنظر دارد، حق بهره برداری از منافع  ساختمان نگارخانه (در دو طبقه) واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی در مجاورت استخر داغ گلی را به منظور برپایی نمایشگاههای خط و نقاشی ، گل و گیاه و ... از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید
  سه شنبه 10 تير 1399

  آگهی مزایده عمومی  

  آگهی مزایده عمومی    سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، امتیاز حمل و نقل مسافرین مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی را طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  سه شنبه 10 تير 1399

  آگهی تجدید مزایده

  آگهی تجدید مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد امتیاز قایقرانی ( اجاره منافع راه اندازی سایت قایقرانی) در دریاچه مجموعه تفرجگاه عون بن علی را به مدت دو سال به متقاضیان واجد شرایط  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  دوشنبه 2 تير 1399

  آگهی مزایده

  آگهی مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد امتیاز قایقرانی ( اجاره منافع راه اندازی سایت قایقرانی) در دریاچه مجموعه تفرجگاه عون بن علی را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
  شنبه 27 ارديبهشت 1399

  آگهی مزایده

  آگهی مزایده   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی تعدادی 4 باب بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید.
  چهارشنبه 30 بهمن 1398