مزایده
  کلمه کلیدی
  :
  از
  calendar
  تا
  calendar
  جستجو

  آگهی مزایده فروش املاک

  آگهی مزایده فروش املاک سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار کلانشهر تبریز در نظر دارد، املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
  شنبه 19 مرداد 1398

  آگهی تجدید مزایده عمومی 

  آگهی تجدید مزایده عمومی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  يکشنبه 13 مرداد 1398

  آگهی مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی

  آگهی مزایده عمومی  اجاره نگارخانه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز درنظر دارد، حق بهره برداری از منافع  طبقه اول نگارخانه واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی در مجاورت استخر داغ گلی را به منظور ایجاد محل نگهداری کودکان زیر 8 سال و شهربازی سرپوشیده از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.
  يکشنبه 13 مرداد 1398

  آگهی تجدید مزایده عمومی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  پنجشنبه 13 تير 1398

  آگهی تجدید مزایده عمومی

   تله کابین تبریز تفرجگاه عینالی

   تله کابین تبریز تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، حق بهره برداری از منافع و مسئولیت نگهداری و حفاظت از تله کابین تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  سه شنبه 4 تير 1398

  آگهی مزایده عمومی  

  آگهی مزایده عمومی   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، امتیاز حمل و نقل مسافرین مسیر اصلی تفرجگاه عون بن علی را طریق مزایده عمومی واگذار نماید
  سه شنبه 21 خرداد 1398

  آگهی تجدید مزایده عمومی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  دوشنبه 13 خرداد 1398

  آگهی مزایده عمومی

  تله کابین تبریز

  تله کابین تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در     نظر دارد، حق بهره برداری از منافع و مسئولیت نگهداری و حفاظت از تله کابین تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عون بن علی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  پنجشنبه 9 خرداد 1398

  آگهی تجدید مزایده عمومی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی

  رستوران "بام تبریز" تفرجگاه عینالی  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید.
  شنبه 21 ارديبهشت 1398

  آگهی مزایده عمومی

  رستوران بام تبریز تفرجگاه عینالی

  رستوران بام تبریز تفرجگاه عینالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره رستوران بام تبریز واقع در تفرجگاه عینالی را طریق مزایده عمومی بصورت دو سالانه واگذار نماید
  چهارشنبه 29 اسفند 1397