تاریخ : يکشنبه 14 مهر 1398     |     کد : 1340

اینجا تفرجگاه عینالی تبریز است ؛ ماحصل زحمات کارگزاران و دوستداران طبیعت

کوهستان سرخ فامی که به همت مسئولان و مدیران دلسوز استانی و شهری و تلاشگران سازمان عون بن علی و گروه های مردم نهاد و کوهنوردان دوستداران طبیعت با جنگلکاری حدود 800 هکتار و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی به  تفرجگاهی با طبیعت سرسبز و قطب گردشگری تبریز تبدیل شده است.

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به آلبوم زیر مراجعه کنید

 


آلبوم تصاویراینجا تفرجگاه عینالی تبریز است ؛ ماحصل زحمات کارگزاران و دوستداران طبیعت

پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
پهنه های جنگل کاری شده عینالی
PDF چاپ چاپ