تاریخ : يکشنبه 26 آبان 1398     |     کد : 1497

جزوه آموزشی حفظ محیط کوهستان جهت دانلود

جامعه ی کوهنوردی روبه رشد ما در زمینه ی محیط زیست بیش از هرچیز نیازمند آموزش و آگاه سازی است. امید داریم تهیه و تدوین کتاب حفظ محیط کوهستان که حاصل تلاش چندین ساله و استفاده تجربیات و جدیدترین اطلاعات محیط زیستی موجود در عرصه کوهستان است، بتواند گامی در پیشبرد انتقال اطلاعات و آموزش محیط زیست و گسترش رفتار حفظ محیط کوهستان ها در جامعه کوهنوردی باشد.
مهدی عبداله نژاد