تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1398     |     کد : 1500

    گزارش تصویری از

    حضور کارکنان و بسیجیان سازمان توسعه و عمران عون بن علی در کنار سایر کارکنان شهرداری کلانشهر تبریز در راهپیمایی مردمی و محکومیت اغتشاشات اخیر به بهانه افزایش بنزین
    PDF چاپ چاپ