تاریخ : پنجشنبه 3 بهمن 1398     |     کد : 1542

    گزارش تصویری

    حضور دوستداران طبیعت در تفرجگاه عینالی و یخ زدایی و برف روبی تفرجگاه توسط کارگزاران عینالی

    تلاش کارکنان خدوم و زحمتکش سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز برای برف روبی و یخ زدایی مسیر اصلی و سنگ فرش تفرجگاه کوهسنانی عینالی و آماده سازی تفرجگاه برای تفریح و گردش خانواده های محترم 

    PDF چاپ چاپ