تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398     |     کد : 1544

  مزایده عمومی فروش املاک

   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان در نظر دارد،املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مشخصات و قیمت این ملک به شرح جدول ذیل می باشد:
   
   
  ردیف نوع ملک پلاک ثبتی بخش قطعه کاربری مساحت مبلغ سپرده آدرس قیمت پایه کل توضیحات
  1 سرقفلی واحد شماره 1 طبقه اول       تجاری 57
  اعیان
  442/000/000 خیابان شهید بهشتی پروژه عتیق 8/835/000/000 واگذاری شرکت توسعه و عمران
  2 سرقفلی واحد شماره 7 طبقه اول       تجاری 57
  اعیان
  456/000/000 خیابان شهید بهشتی پروژه عتیق 9/120/000/000 واگذاری شرکت توسعه و عمران
  3 قطعه زمین تفکیکی جزء7495 7 تبریز 317 مسکونی 221
  عرصه
  188/000/000 قراملک – خیابان تلاش 3/757/000/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
  4 قطعه زمین تفکیکی جزء7495 7 تبریز 129 مسکونی 281
  عرصه
  260/000/000 قراملک – خیابان تلاش 5/198/500/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
  5 قطعه زمین تفکیکی 3925/16 1 تبریز 37 مسکونی66/60  عرصه 107/000/000 آبرسان- کوچه حسن – قطعات شرکت صانع 2/131/200/000 واگذاری اداره کل املاک شهرداری
   
     شرایط مزایده : 
  1-سپرده شرکت در مزایده  : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 1001868583367 سازمان عون بن علی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
  2-مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز شنبه  مورخ 26 بهمن ماه 98 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
  3-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریها می باشد.
  4-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  5- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
  6- نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز – طبقه همکف –دبیرخانه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مراجعه نمایند. .
  7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  8-سایر شرایط: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید..

         روابط عمومی        
  سازمان توسعه و عمران عون بن علی
   
      
    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.   
   

  روزنامه مناقصه و مزایده
  مورخ 13 بهمن 98

  جهت دریافت اسناد کلیک کنید
  جهت دریافت صورتجلسه مربوط به ردیف 1 و 2 کلیک کنید
  جهت دریافت صورتجلسه مربوط به ردیف 3و 4 و 5 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 1 و 2 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 3 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 4 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 5 کلیک کنید   


  PDF چاپ چاپ