تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1398     |     کد : 1555

برف روبی معابر و مسیرهای دسترسی تفرجگاه عینالی

به دنبال بارش برف سنگین در تبریز؛ بمنظور بازگشایی و جلوگیری از یخبندان معابر و مسیرهای دسترسی تفرجگاه عینالی و آماده کردن تفرجگاه برای حضور شهروندان عزیز دوستدار طبیعت، تفریح و گردش؛ عملیات برف روبی بصورت شبانه روزی  توسط کارکنان سازمان عون بن علی شهرداری تبریز انجام گرفت.


مهدی عبداله نژاد