تاریخ : شنبه 2 فروردين 1399     |     کد : 1588

گزارش تصویری

تزئین عینالی با گلهای بهاره

رنجبر پور مدیر فضای سبز سازمان عون بن علی: در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی با تأمین بخشی عظیمی از نیازهای فضای سبز با بهربرداری از گلخانه جدید و مدیریت هزینه ها، امسال طرحهای متنوع گلکاری با هزینه کم ولی پربازده نسبت به سالهای قبل اجرا شد. 


مهدی عبداله نژاد