تاریخ : يکشنبه 3 فروردين 1399     |     کد : 1592

هدیه نوروزی کارگزاران عینالی برای شهروندان عزیز

اجرای انواع آثار حجمی و المان

در راستای ایجاد نشاط و افزایش جلوه های بصری در تفرجگاه عینالی تبریز، نصب انواع آثار حجمی و المان توسط سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز اجرا شد


مهدی عبداله نژاد