تاریخ : يکشنبه 10 فروردين 1399     |     کد : 1601

    میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز گرامی باد

    عباس(ع) آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دهد، ایثار را الگو باشد، شجاعت را تفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد


    PDF چاپ چاپ