تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1399     |     کد : 1634

کاشت نهال  توسط اولین مدیرعامل سازمان عون علی  در تفرجگاه عینالی تبریز؛

 وضعیت فضای سبز و درختان عینالی خوبست و انتظار مي رود با توسعه آن در مقياس گسترده بر دامنه تاثيرات و پيوندهاي مثبت اکولوژيکي اين منطقه با شهر تبريز افزوده شود.

  به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز؛ بهشتی روی اولین مدیرعامل سازمان عون علی در معیت فیروزیان مدیرعامل فعلی این سازمان ضمن بازدید از توسعه فضای سبز و پروژه های در حال اجرا در تفرجگاه عینالی و کاشت یک اصله نهال از زحمات مدیریت و کارکنان سازمان عون بن علی تقدیر و تشکر نمود.
 محقق و استاد دانشگاه با اشاره به تاثيرات و پيوندهاي مثبت اکولوژيکي اين منطقه با شهر تبريز بیان داشت: مراجعه خيل عظيمي از شهروندان عزیز به ويژه در روزهاي پاياني هفته به اين تفرجگاه به خوبي نقش اکولوژيکي اين محدوده را در برآوردن نيازهاي شهروندان نشان مي دهد. جنگلکاري هاي عینالی در مقياس گسترده در تلطيف هواي شهر تبريز نقش فراواني داشته است و انتظار مي رود که با توسعه بیش از پیش فضای سبز بر دامنه تاثيرات و پيوندهاي مثبت اکولوژيکي اين منطقه با شهر تبريز افزوده شود.
 بهشتی روی با بیان اینکه ماهیت و اصالت اصلی سازمان عون بن علی بحث ایجاد تفرجگاه است افزود: بیشترین نیاز مردم در تفرجگاه درخت است نیازی دایمی نه فصلی و پیشنهادم حرکت به سمت کاشت درختان مثمره همچون بادام، سنجد، بلوط، ازگیل، زالزالک و تولید بذر آنها در گلخانه های عینالی می باشد درختانی که در این منطقه ماندگار هستند و در سال های اخیر تجربیات خوبی در این خصوص در عینالی بدست آمده است.
 مدیرعامل اسبق سازمان عون بن علی با تقدیر و تشکر از کارگزاران عینالی گفت: عملکرد سازمان عون بن علی در توسعه کمی و کیفی فضای سبز قابل تحسین است و با استفاده از پتانسل های ارگانهای دولتی، واحدهای صنعتی آلوده کننده، گروه های مردم نهاد و خیّرین از لحاظ دانش فنی، ماشین آلات و تأمین مالی کارهای خوبی انجام دهد.
 فیروزیان ضمن تشکر از حضور آقای دکتر بهشتی روی و کاشت نهال توسط ایشان، افزود: همواره بر این باور هستیم و هرکجا بوده ایم  چنین کرده ایم که از تجربیات مدیران محترم گذشته و گذشتگان بهره برده و از نظراتشان استفاده نموده و عملیاتی کنیم.چرا که همواره به خرد جمعی اعتقاد راسخ داریم.
  
 


مهدی عبداله نژاد