تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1399     |     کد : 1649

    گزارش تصویری از

    کاشت نهال توسط اورنگی مشاور محترم حقوقی سازمان عون بن علی در معیت مدیرعامل محترم سازمان در محوطه کافه تازه احداث واقع در تپه نهالستان     


    PDF چاپ چاپ