تاریخ : شنبه 21 تير 1399     |     کد : 1707

مقاوم سازی سنگ های نمای ساختمان نگارخانه عینالی

گزارش تصویری از  مقاوم سازی سنگ های نمای ساختمان نگارخانه عینالی بوسیله پیچ و رولپلاک برای تثبیت در جای خود و جلوگیری از ریزش و خطرات جانبی توسط کارگاه امانی سازمان 

گزارش تصویری از مقاوم سازی سنگ های نمای ساختمان نگارخانه عینالی بوسیله پیچ  و رولپلاک برای تثبیت در جای خود و جلوگیری از ریزش و خطرات جانبی توسط کارگاه امانی سازمان


PDF چاپ چاپ