تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 1726

  دو  المانی دیگر در تفرجگاه  عینالی؛

  ساخت المان دست های مهربان سبز قامتانی که هزاران درخت را به زمین عینالی پیوند زدند و قلب شان به عشق طراوت‌ آنها می‌تپد

    عبداله نژاد مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز با ذکر این خبر بیان داشت: جنگلکاری حدود 800 هکتار و حفظ آن در شرایط سخت کوهستانی عینالی، تبلور تخصص و اراده پولادین همکارانم است که با همت بلند خویش و عشق و علاقه موجب سبزینگی بیش از پیش کوه سرخ فام عینالی شده اند .
  عبداله نژاد با قدردانی از مشارکت شهروندان فهیم تبریز در توسعه فضای سبز عینالی گفت: همکارانم درختان را در کف دستانشان نگهداری می کنند و ورزشکاران، کوهنوردان و شهروندان محترم همواره در این طریق پر مهابت کمک ما هستند .
  روابط عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی در خصوص ساخت المانها تصریح نمود: ساخت همه المان ها به صورت امانی، توسط کارکنان هنرمند این سازمان صورت گرفته است وبرای ایجاد المانی دیگر منتظر پیشنهادات هموطنان عزیز هستیم.
   


  PDF چاپ چاپ