تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد 1399     |     کد : 1727

  گزارش تصویری از

  گزارش و فعالیتهای هفتگی فضای سبز و بازدید های کارشناسان از تلاش برای توسعه و نگهداری تفرجگاه عینالی و فعالیتهای اداره نظارت بر توسعه و نگهداری فضای سبز سازمان

  بازدید دکتر پاسبان اسلام از درختان پارک پیوند و ارائه رهنمودهای لازم

  بازدید ازفضای سبز دره  یاران و وضعیت آبیاری 

  ارزیابی کارشناسان و مدیران فضای سبز به همراه پیمانکاران از نواحی  فضای سبز تفرجگاه عینالی

  ناحیه۶  👆


  PDF چاپ چاپ