تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد 1399     |     کد : 1728

    گزارش تصویری از

    گزارش هفتگی فعالیتهای کارگاه امانی و تعمیرات اساسی المانهای نیلوفر( فواره های داخل دریاچه) با همکاری سازمان آتش نشانی


    PDF چاپ چاپ