تاریخ : يکشنبه 12 مرداد 1399     |     کد : 1732

  آگهی مزایده فروش املاک

   
   سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان در نظر دارد،املاک و مستغلاتی که متعلق به سازمان است ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مشخصات و قیمت این ملک به شرح جدول ذیل می باشد:
   
  ردیف مشخصات ثبتی نوع ملک مساحت کاربری مبلغ سپرده (ریال) مبلغ کل(ریال) توضیحات
  1 قطعه زمین تفکیکی شماره 317 جزء 7495 بخش 7 تبریز عرصه 221 مسکونی 360/000/000 7/072/000/000 قرارداد واگذاری اداره کل املاک شهرداری واقع در قراملک خیابان تلاش
  2 قطعه زمین تفکیکی شماره 129 جزء 7495 بخش 7 تبریز عرصه 281 مسکونی 370/000/000 7/306/000/000 قرارداد واگذاری شرکت توسعه و عمران واقع در قراملک خیابان تلاش
  3 قطعه زمین تفکیکی شماره 3925/16 بخش 1 تبریز عرصه 66/60 مسکونی 150/000/000 2/997/000/000 قرارداد واگذاری شرکت توسعه و عمران واقع در آبرسان کوچه حسن،قطعات شیخ صانع
  4 مشاعی از قطعه سوم قطعه تفکیکی پلاک 8048 عرصه سهم سازمان 132/62 مسکونی 630/000/000 12/598/900/000 قرارداد واگذاری شهرداری منطقه 4 (به صورت مشاعی کل مساحت قطعه سوم269/5 مترمربع می باشد.)واقع در خیابان کارپیشه، روبروی پارک امیرکبیر
   
  شرایط مزایده : 

  1-سپرده شرکت در مزایده  : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 1001868583367 سازمان عون بن علی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
  2-مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 28 مرداد 99 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی تبریز مفتوح خواهد شد.
  3-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریها می باشد.
  4-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
  5- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
  6- نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز – طبقه همکف –دبیرخانه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مراجعه نمایند. .
  7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
  8-سایر شرایط: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه فرمائید..
   
    روابط عمومی سازمان عون بن علی


    کلیه مدارک باید با مهر و امضاء به همراه سایر موارد درخواست شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.  
   

  جهت دریافت اسناد کلیک کنید 

  جهت دریافت صورتجلسه مربوط به ردیف 1 و2 و3 کلیک کنید
  جهت دریافت تصویر قرارداد واگذاری مربوط به ردیف 4 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 4 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 3 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 2 کلیک کنید
  جهت دریافت کروکی ردیف 1 کلیک کنید


  روزنامه کار و کارگر
  مورخ 12 مرداد 99
   

   
   


  PDF چاپ چاپ